Zdania okolicznikowe przyczyny – Der Kausalsatz – weil, da, i denn

przyczyna: weil, da, denn

Weil, da, denn – wszystkie znaczą „ponieważ”, „bo”. Jak już sama nazwa mówi za pomocą zdań okolicznikowych przyczyny podajemy przyczynę/powód. Zdania te odpowiadają na pytania warum?/wieso?/weshalb? czyli dlaczego? Szyk końcowy, czyli czasownik na końcu obowiązuje w przypadku spójników weil i da.

Ich esse kein Brot, weil ich eine Allergie habe.

Szyk prosty obowiązuje w zdaniach ze spójnikiem „denn”:

Ich mag dich, denn du hast schöne Haare.

Istnieje jeszcze jedna różnica między weil/da i denn. Od weil/da możemy zacząć zdanie, od denn nie:

Weil/da ich krank bin, bleibe ich zu Hause.

Weil/da es regnet, sind die Straßen nass.

W takich zdaniach ( zdania zaczynające się od weil, da) bezpośrednio po przecinku stawiamy czasownik.

Z tych 3 spójników zdecydowanie najbardziej popularny jest „weil”. Da, który jest rzadko używany, jeżeli już jest używany to zazwyczaj na początku zdania, a nie po przecinku (co też jest poprawne, ale rzadkie):

Da wir keine Zeit haben, beginnen wir sofort mit der Arbeit.

Zadanie 1

Odpowiedz na pytania pełnym zdaniem zgodnie z sugestią w nawiasach.

Przykład: Warum gehst du zum Arzt? (krank sein) – Weil ich krank bin.

  1. Warum isst du nichts? (nicht hungrig) – ……………………………………………………………………………
  2. Warum schwimmst du nicht? (es nie gelernt) – ……………………………………………………………………….
  3. Warum kaufst du Bio? (das gesund sein) – ……………………………………………..…………………………
  4. Warum schreist du? (Hilfe brauchen) – …………………………………………………………………………………..
  5. Warum trinkst du den Tee nicht? (zu heiß sein) – ………………………………………………………………….
  6. Warum duscht du nicht? (es gibt kein warmes Wasser) – ………………………………………………………..
  7. Warum fahren wir wieder zu Oma? (sie alleine wohnen) – …………………………………………………….
  8. Warum ist es so kalt? (das Fenster offen sein) – ………………………………………………………………………
  9. Warum liest er nichts? (blind sein) – ………………………………………………………………………………….
  10. Warum schläft das Kind? (müde sein) …………………………………………………………………………………….

Antworten

1.Weil ich nicht hungrig bin. 2. Weil ich es nie gelernt habe. 3. Weil es gesund ist. 4. Weil ich Hilfe brauche. 5. Weil er zu heiß ist. 6. Weil es kein warmes Wasser gibt. 7.Weil sie alleine wohnt. 8. Weil das Fenster offen ist. 9. Weil er blind ist. 10. Weil es müde ist.

Możesz zadać pytanie odnośnie weil, da i denn.