Konjunktiv 2 (tryb przypuszczający, grzecznościowy)

Wunsch – Konjunktiv

Tryb przypuszczający Konjunktiv używamy wtedy kiedy chcemy wyrazić życzenie, marzenie:

Ich wäre gern jung.

Ich würde gern nach Österreich fahren.

Opisać nierealne sytuacje, przypuszczenia:

Wenn ich Geld hätte, würde ich ein Auto kaufen.

Wenn ich mehr essen würde, würde ich dir nicht gefallen.

Grzeczne prośby:

Hättest du etwas Zeit?

Könnte ich dich etwas fragen?

W mowie potocznej trybu Konjunktiv 2 używa się właściwie jedynie przy pomocy czasowników würde, hätte, wäre oraz czasowników modalnych.

ichduer sie eswirihrSie/sie
würdewürdestwürdewürdenwürdetwürden
Werden w trybie przypuszczającym
ichduer sie eswirihrSie/sie
hättehättesthättehättenhättethätten
Tryb przypuszczający czasownika haben
ichduer sie eswirihrSie/sie
wärewärestwärewärenwäretwären
Tryb przypuszczający czasownika sein

Objaśnieć praeteritum, i tworzenie modalnych

InfinitivPräteritumKonj. IIich / er/sie/esduwir / Sie/sieihr
dürfendurftedürftedürftedürftestdürftendürftet
könnenkonntekönntekönntekönntestkönntenkönntet
mögenmochtemöchtemöchtemöchtestmöchtenmöchtet
müssenmusstemüsstemüsstemüsstestmüsstenmüsstet
sollensolltesolltesolltesolltestsolltensolltet
wollenwolltewolltewolltewolltestwolltenwolltet
Tryb przypuszczający czasowników modalnych.

Uczący się często mylą würde i wäre.

Zasada:

 1. Jeżeli mamy w zdaniu które chcemy przekształcić na Konjunktiv 2 zwykły czasownik (czyli nie modalny i nie posiłkowy czyli haben i sein) to używamy würden (drugi czasownik dajemy w bezokoliczniku na koniec zdania):

Ich würde gern singen. Wir würden heute gern eine Pizza essen. Würdest du mir bitte helfen?

Użyliśmy würden ponieważ czasowniki w tych zdaniach to singen, essen, helfen itd.

 1. Jeżeli mamy w zdaniu które chcemy przekształcić na Konjunktiv 2 czasownik sein to używamy „wäre”:

Ich wäre gern gesund. Ich wäre gern in Berlin. Wir wären gern verheiratet.

Użyliśmy wäre ponieważ czasowniki w tych zdaniach to zawsze „być” czyli „sein”.

 1. Jeżeli mamy w zdaniu które chcemy przekształcić na Konjunktiv 2 czasownik haben to używamy hätte:

Ich hätte gern mehr Zeit. Hättest du Lust? Ich hätte gern eine Katze.

Użyliśmy hätten ponieważ czasowniki w tych zdaniach to zawsze mieć, czyli haben.

 1. Jeżeli mamy w zdaniu które chcemy przekształcić na Konjunktiv czasownik modalny to używamy jego formy z tabeli Konjunktiv 2.

Könnte ich dich etwas fragen? Wir müssten das bis Freitag wissen. Dürfte ich das Fenster öffnen?

Zadanie 1

 1. Przekształć na zdania w Konjunktiv 2:
 1. Wir essen eine Pizza.
 2. Hast du morgen Zeit?
 3. Kannst du mir helfen?
 4. Kaufst du das wirklich?
 5. Bist du so nett?
 6. Ich frage meinen Vater.
 7. Wir arbeiten am Wochenende nicht.
 8. Darf ich dich etwas fragen?
 9. Ich muss noch kurz telefonieren.
 10. Ich bin gern in der Schweiz.

Odpowiedzi:

 1. Wir würden eine Pizza essen.
 2. Hättest du morgen Zeit?
 3. Könntest du mir helfen?
 4. Würdest du das wirklich kaufen?
 5. Wärest du so nett?
 6. Ich würde meinen Vater fragen.
 7. Wir würden am Wochenende nicht arbeiten.
 8. Dürfte ich dich etwas fragen?
 9. Ich müsste noch kurz telefonieren.
 10. Ich wäre gern in der Schweiz.

Może masz pytanie odnośnie niemieckiego trybu przypuszczającego?