Odmiana czasowników haben i sein

Zacznijmy od dwóch fundamentalnych czasowników – być i mieć. Czyli „sein” i „haben”. Są to czasowniki nieregularne i trzeba się ich nauczyć na pamięć. Warto się ich dobrze nauczyć ponieważ poza tym że bardzo często występują to również służą np. do tworzenia najważniejszego czasu przeszłego (Perfekt).

sein (być)
ichbinja jestem
dubistty jesteś
er/sie/esiston/ona/ono jest
wirsindmy jesteśmy
ihrseidwy jesteście
sie/Siesindoni/Pan, Pani, Państwo są
odmiana czasownika sein
haben (mieć)
ichhabeja mam
duhastty masz
er/sie/eshaton/ona/ono ma
wirhabenmy mamy
ihrhabtwy macie
sie/Siehabenoni/Pan, Pani, Państwo mają
odmiana czasownika „haben”

Zadanie 1

Wstaw sein albo haben:

 1. Das Haus ………. modern.
 2. Er ………… Informatiker.
 3. Ihr …………. sehr sympathisch.
 4. …….. du ein Motorrad?
 5. Marta …… aus Polen.
 6. Ich ………… 20 Jahre alt.
 7. Ich …………… noch eine Frage.
 8. Wir …………. wenig Geld.
 9. Wie alt ……… du?
 10. Im Sommer ……….. wir viel Zeit.
 11. Wer …………. heute Geburtstag?
 12. …………. ihr die Kinokarten?
 13. Wir ……….. heute eine Party bei Franziska
 14. ………… du Kinder?
 15. Das T-Shirt ……… rot.

Antworten:

 1. ist 2. ist 3. seid 4. Hast 5. ist. 6. bin 7. habe 8. haben 9. bist 10. haben 11. hat 12. habt 13. haben 14. hast 15. ist

Możesz zadać pytanie odnośnie czasowników haben i sein.