Czas przeszły Perfekt

Czas przeszły Perfekt

By zrozumieć czas przeszły Perfekt musimy poznać 6 reguł jego tworzenia. 6 Regeln = Perfekt.

Uważam, że język niemiecki jest wprawdzie trudniejszy od angielskiego (choć łatwiejszy od polskiego), lecz czas przeszły w niemieckim jest znacznie łatwiejszy niż w angielskim a to dlatego, że w języku mówionym właściwie wystarczy nam jeden czas przeszły. Czas Perfekt.

Ale by nie było nieporozumień – istnieją trzy czasy przeszłe:

 1. Ich machte die Hausaufgabe. Czas Imperfekt (Präteritum)

Robiłem pracę domową.

 1. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Czas Perfekt.

Robiłempracędomową.

 1. Ich hatte die Hausaufgabe gemacht. Czas Plusquamperfekt.

Robiłempracędomową.

Wszystkie zdania znaczą to samo, przy czym 3-Plusquamperfekt, czyli czas zaprzeszły, stosowany bardzo rzadko oznacza coś, co zdarzyło się bardzo dawno temu, bądź chcemy wyrazić że coś wydarzyło się po/przed czymś.

Czas 1 -Imperfekt (Präteritum) używany jest głównie w języku pisanym (opowiadania, relacje).

A czas Perfekt to ten czas którym się niemieckojęzyczni posługujemy na co dzień.Przykłady:

Ich habe in Deutschland gewohnt. (mieszkałem w Niemczech)

Ich bin nach München gefahren. (Pojechałem do Monachium.)

Na drugim miejscu zawsze występuje tak zwany czasownik posiłkowy haben albo sein a na końcu czasownik właściwy w czasie przeszłym.

6 zasad tworzenia czasu przeszłego Perfekt:

Zasada 1

Do czasownika regularnego (nieregularne omówię w piątej zasadzie) dodajemy przedrostek ge- i końcówkę -t. Odrzucamy końcówkę -en:

machen→→ odrzucamy en→→ mach→→wstawiamy ge→→gemach→→dodajemy t→→gemacht

kaufen→→gekauft

spielen→→gespielt itd.

Zasada 2.

Kiedy czasownik po odjęciu końcówki -en kończy się na -t,-d albo na -m i -n po spółgłosce to dodajemy dla łatwiejszej wymowy zamiast końcówki -t, końcówkę -et.

arbeiten→→ gearbeitet

öffnen →→ geöffnet

Zasada 3

Nie dodajemy przedrostka ge- jeżeli czasownik kończy się na -ieren. Końcówkę jednak nadal zmieniamy.

studieren→→ studiert

informieren→→informiert

Zasada 4

Rozdzielnie i nierozdzielnie złożone czasowniki.

Czasowniki rozdzielnie złożone otrzymują ge- między przedrostek o czasownik główny:

aufmachen →→ aufgemacht

einkaufen →→ eingekauft

W przypadku czasowników nierozdzielnie złożonych przedrostek ge odpada:

Bezahlen →→ bezahlt

Verdienen →→ verdient

(nierozdzielnie złożone to te z przedrostkami: be-,ge-,ent-,emp-,er-,miss-, ver-, zer-; patrz rozdział nierozdzielnie złożone czasowniki)

Zasada 5

Czasowniki nieregularne. Tak jak w angielskim trzeba się nauczyć pewnej grupy czasowników w czasie przeszłym na pamięć (be,was,were itd.) tak i w niemieckim jest taka lista do wykucia. Cechą wspólną jest przedrostek ge- oraz prawie zawsze końcówka -en (rzadko -t).

essen →→ gegessen

fahren →→ gefahren

W przypadku nieregularnych czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych obowiązują te same zasady jak w przypadku czasowników regularnych (patrz zasada 4).

aufstehen aufgestanden

verstehen – verstanden

Zasada 6.

Kiedy czasownikiem posiłkowym jest haben a kiedy sein? Zdecydowanie częściej haben! A sein wtedy kiedy:

-czasownik oznacza przemieszczenie się:

schwimmen, fahren, laufen, wachsen, gehen itd

-zmianę stanu

aufwachen, sterben, erkrankenitd.

-orazczasowniki sein, werden, bleiben, passieren.

W pozostałych przypadkach używamy haben.

Może warto przypomnieć sobie odmianę haben i sein?

Sprawdź czy pamiętasz powyższe zasady:

Zadanie 1 do czasu przeszłego Perfekt

Przekształć zdania z czasu teraźniejszego na zdania w czasie przeszłym:

 1. Der Bus wartet nicht auf dich.
 2. Wir bestellen die Geschenke.
 3. Wann fliegt der Direktor nach Berlin?
 4. Ich liege im Bett.
 5. Gehst du mit mir in die Kneipe?
 6. Die Kinder bleiben zu Hause.
 7. Wir kochen heute eine Kartoffelsuppe.
 8. Besuchst du mich am Wochenende?
 9. Sonntags gehen wir immer ins Museum.
 10. Ich stehe heute um 8 Uhr auf.

Odpowiedzi:

1. Der Bus hat auf dich nicht gewartet. 2. Wir haben die Geschenke bestellt. 3. Wann ist der Direktor nach Berlin geflogen? 4. Ich habe im Bett gelegen. 5. Bist du mit mir in die Kneipe gegangen? 6. Die Kinder sind zu Hause geblieben. 7. Wir haben heute eine Kartoffelsuppe gekocht. 8. Hast du mich am Wochenende besucht? 9. Wir sind sonntags immer ins Museum gegangen. 10. Ich bin heute um 8 Uhr aufgestanden.

Możesz zadać pytanie odnośnie czasu przeszłego perfekt.

Tutaj znajdziesz tak zwaną „tabelę Perfekt”, czyli tabelę czasowników nieregularnych oraz film ułatwiający naukę:

Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym

A tutaj możesz pouczyć się/utrwalić odmianę czasowników nieregularnych: